galerie with tsjalling

galerie with tsjalling

Kunstenaars: Rosa Everts & Julio Pastor

Rosa Everts (1986) onderzoekt in haar werk thema’s als afwezigheid, leegte en onzichtbaarheid. Deze thema’s probeert ze te vangen in schijnbaar onderwerploze tekeningen en installaties. Ze probeert de onderwerpen zo klein mogelijk te houden: een tafelblad waar alleen lege papieren op liggen en een lege etalage. Het werk straalt een vervreemdende leegheid uit, maar hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer er te zien blijkt te zijn.

Voor Julio Pastor (1981) is de stad, in zijn geval Mexico-Stad, een plaats voor verhalen. In zijn nieuwste werk combineert hij zijn vaardig gemaakte aquarellen met tekeningen van (fictieve) Wikipedia-pagina’s. Hij wil daarmee aangeven dat zowel de schilderkunst als het internet de mogelijkheid bieden om op overtuigende wijze de waarheid te verbuigen.