Rento Brattinga Dudok De Groot

Rento Brattinga <galerie> Dudok De Groot

Kunstenaars: Celine van den Boorn & Ilona Plaum

Celine van den Boorn (1978) verandert bestaand beeldmateriaal door over de menselijke aanwezigheid heen te schilderen. De ingreep is nog altijd zichtbaar: matte silhouetten van mensen steken af op de glanzende achtergrond van de foto. Het terugdringen van de aanwezigheid van de mens in het landschap levert nieuwe beelden op die een ideale wereld suggereren.

llona Plaum (1970) onderzoekt de ervaring van ruimte en vertaalt dit naar het platte vlak van de fotografie. Zij creëert een visueel effect waar de blik van de beschouwer afwisselend van afstand naar intimiteit gaat en weer terug. De hand van de kunstenaar blijft bewust zichtbaar en Plaum creëert een beeld dat visueel ongrijpbaar lijkt.